Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 kwietnia 2014 r. zmarł nasz Kolega, dr inż. Teofil Mikulski, emerytowany pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego

16.04.2014
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł
 
Ś. P.
Dr inż. Teofil Mikulski
 
Emerytowany adiunkt Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ceniony nauczyciel akademicki, serdecznie wspominany przez kilka pokoleń absolwentów
chemii, biologii i geologii. Wspaniały gawędziarz, zawsze miał co opowiadać, obdarzony
nadzwyczajną pamięcią, wszechstronnie uzdolniony, człowiek na którego zawsze mogli
wszyscy liczyć.
Wielokrotny laureat nagród Ministra i Rektora, odznaczony min.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wspominamy Pana Teofila ciepło i z sympatią.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają koleżanki i koledzy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Pogrzeb odbędzie się 17 kwietnia 2014 r., o godz. 13.00 na nowym cmentarzu przy
ul. Ofiar Katynia w Oławie.
 
                                                                                       Dziekan

Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2014 godzina: 12:25:50