Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Nabór doktorantów do projektu "Grant Plus"

31.03.2014
Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach OD 02.04.2014 R. DO 30.05.2014 R. rozpoczyna NABÓR DOKTORANTÓW do III edycji projektu stypendialnego o nazwie: „GRANT PLUS”. W ramach projektu wspierani będą doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno - przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011 - 2020. Doktorantom, których badania najlepiej przyczynią się do rozwoju województwa dolnośląskiego, zostanie przyznane stypendium na okres do 12 miesięcy w wysokości 50 000,00 ZŁ/OS. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest podpisanie co najmniej 1 porozumienia w formie listu intencyjnego z przedsiębiorcą posiadającym siedzibę główną, filię lub oddział na terenie Dolnego Śląska.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na stronie: www.grantplus.dolnyslask.plData ostatniej modyfikacji: 31.03.2014 godzina: 07:49:36