Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. Marcina Stępnia

24.04.2012
Serdecznie gratulujemy Panu dr hab. Marcinowi Stępniowi Nagrody Prezesa Rady Ministrów
za habilitację                                                                                                                            
więcej na stronie:
http://www.uni.wroc.pl?wiadomości

Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2012 godzina: 14:40:30