Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Nagrody Rektora przyznane z okazji Święta Uniwersytetu Wrocławskiego 2017 r. Dziekan serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji Święta Uniwersytetu we wtorek, 14.11.2017 o godz. 10:15 w klubie.

13.11.2017
Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich są przyznawane za osiągnięcia uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagród.

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach - za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Kandydatów do wyróżnienia proponowali kierownicy zespołów badawczych i zakładów dydaktycznych, a złożone wnioski były analizowane przez kolegium dziekańskie, które ustaliło listę nagrodzonych.

W ocenie dorobku naukowego były brane pod uwagę następujące kryteria:

  · nowatorski charakter prowadzonych badań i ich odbiór w środowisku, w tym m.in.
        o   ranga czasopism, w których ukazały się publikacje, mierzona m.in. wskaźnikami IF
        o   liczba cytowań niezależnych
        o   udział artykułów oryginalnych i przeglądowych w dorobku publikacyjnym w danym roku.
        o   wkład prowadzonych badań w rozwój oryginalnej tematyki badawczej Wydziału, w tym m.in. zakres i charakter współprac zewnętrznych.
  · aktywność naukowa pracownika, w tym m.in.
        o   liczba publikacji
        o   indywidualny wkład pracownika w przedstawione w publikacjach badania
  · znaczenie publikacji dla dalszego rozwoju naukowego pracownika, w tym m.in.: wkład w osiągnięcie habilitacyjne, rozpoczęcie nowej linii badawczej, wzrost samodzielności naukowej, etc.

Pracownicy oceniani byli oddzielnie w trzech kategoriach:

1. Kierownicy zespołów badawczych: 7 nagrodzonych,
2. Pozostali pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora: 8 nagrodzonych,
3. Pracownicy ze stopniem naukowym doktora: 20 nagrodzonych.
 
 
Wnioski o wyróżnienia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi składali kierownicy zakładów dydaktycznych, pracowni studenckich i laboratoriów wydziałowych. Na tej podstawie kolegium dziekańskie ustaliło listę wyróżnionych.

                                                                                           NAGRODY  REKTORA
                                                              dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe
 
dr hab. E. Gumienna-Kontecka, prof. UWr
prof. Ryszard Jakubas
prof. Lechosław Latos-Grażyński
prof. Jerzy Lisowski
prof. Marcin Stępień
prof. Zbigniew Szewczuk
prof. Eugeniusz Zych
dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
prof. Piotr Chmielewski
dr hab. Małgorzata Guzik
prof. Mirosław Karbowiak
dr hab. Miłosz Pawlicki
dr hab. Piotr Stefanowicz
dr hab. Roman Szostak
dr hab. Katarzyna Ślepokura
dr Anna Berlicka
dr Jakub Cichos
dr Joanna Cybińska
dr Przemysław Dopieralski
dr Andrzej Gniewek
dr Janusz  Gregoliński
dr Rafał Janicki
dr Łukasz John
dr Monika Kijewska
dr Urszula Komarnicka
dr Dagmara Kulesza
dr Marek Łuczkowski
dr Sylwester  Mazurek
dr Anna Piecha-Bisiorek
dr Małgorzata Puchalska
dr Magdalena Rowińska-Żyrek
dr Natasza Sprutta
dr Mateusz Waliczek
dr Maciej Wojtaś
dr Halina Żylicka
 


                                                                                           NAGRODY  REKTORA
                                                        dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne

dr Remigiusz Bąchor
dr Andrzej Burakowski
dr Marek Cebrat
dr hab. Paulina Gawryszewska-Wilczyńska
dr Alicja Kluczyk
dr Julia Kłak
dr Michał Kobyłka
dr hab. Maria Korabik
dr hab. Grażyna Oczko
dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa
dr Magdalena Sałdyka
dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr

                                                                                        NAGRODY  REKTORA
                                                           dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia organizacyjne

dr hab. Alina Bieńko 
prof. Mirosław Czarnecki 
mgr Joanna Czyrek 
dr Piotr Durlak 
dr hab. Lucjan Jerzykiewicz
prof. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk 
dr Andrzej Gniewek    
dr hab. Mariola Kuczer
mgr Kazimiera Lukjan
dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
dr hab. Anna Skarżyńska
dr Bartosz Szyszko
dr hab. Jacek Wojaczyński
dr Władysław Wrzeszcz


                                                                                        NAGRODY  REKTORA  
                                                          dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 

dr Marek Weselski
dr Wojciech Gil
dr Miłosz Siczek
dr Agnieszka Lewińska
mgr Marta Osińska
Wiesława Kania
mgr Tadeusz Talik
mgr Agnieszka Kalajew
mgr Joanna Molenda
inż. Grażyna Kluczewska
mgr Adam Morel
mgr Joanna Czyżo
mgr Zuzanna Kruk
mgr Elżbieta Pabich
mgr Katarzyna Flisak
Elżbieta Łuczyńska
Elżbieta Sowa
inż. Anna Iwanowska
Elżbieta Martyna
Henryk Szczepański
Mirosław Majcher
Zbigniew Malinowski
mgr Janina Trzeciak
mgr Anna Brzyska
mgr Marek Jon
mgr Piotr Piekarski
dr Jerzy Kołodziejczak
mgr inż. Wojciech Muszyński
lic. Grzegorz Tyl
Wojciech Boner
mgr Jadwiga Tyl
mgr Hanna Skornowicz
Helena Iwan
lic. Anna Butra
mgr Ewa Kosecka
mgr Monika Papierz
mgr Zbigniew Hylak
Bogdan Kafel
Andrzej Skórka
Piotr Piotrowski
Kazimiera Mosakowska
 

Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2017 godzina: 09:11:12