Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 9 listopada 2016 r. zmarł emerytowany pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Andrzej Pochaba

15.11.2016
Ś.P.
Andrzej Pochaba
był doktorem nauk fizycznych o specjalności fizyka niskich temperatur.

Karierę naukową rozpoczął jako nauczyciel akademicki w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii. Od 1990 roku pracował jako specjalista w Pracowni Magnetochemii Wydziału Chemii. Swoją wiedzę z zakresu fizyki magnetyków i kriogeniki wykorzystywał badając właściwości magnetyczne związków z zastosowaniem metody Faraday’a oraz z wykorzystaniem magnetometru SQUID. Był współautorem wielu pionierskich prac dotyczących właściwości magnesów molekularnych (SMM) na bazie heterometalicznych układów d-f elektronowych. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

Cześć Jego Pamięci!

Dziekan, koleżanki i koledzy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pogrzeb wraz z mszą żałobną odbędzie się  w czwartek 17 listopada 2016 r. o godzinie 14:00,
na Cmentarzu Osobowickim.

Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2016 godzina: 13:42:59