Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 maja 2017 roku zmarła dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka

29.05.2017
emerytowana profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego 1990-1995.
Cała Jej  kariera zawodowa związana była z naszym Uniwersytetem, gdzie przeszła kolejne szczeble awansu naukowego. Przez wiele lat kierowała zespołem naukowym oraz Zakładem Analizy Instrumentalnej.
Jej działalność naukowa  w dziedzinie fizykochemii lantanowców była bardzo ceniona w kraju i za granicą. Wielokrotna laureatka nagród Ministra i Rektora, odznaczona m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Pełnomocnika Rządu ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Była cenionym nauczycielem akademickim. Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy, uśmiechnięty,  a przede wszystkim dobry człowiek.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 31 maja br. o godz. 12:30  na Cmentarzu Parafialnym Świętej Rodziny przy ul. Smętnej (Sępolno).
Dziekan, Rada i pracownicy Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego
 

Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2017 godzina: 12:50:08