Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Nowe przepisy dotyczace stopni naukowych i tytułu naukowego

26.10.2011
Opracowane na podstawie obowiązujących aktów prawnych i przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 25 października 2011 przez Panią Prodziekan prof. Annę Trzeciak
doktorat: pdf

habilitacja: pdf

tytuł profesora: pdf

Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2011 godzina: 16:08:41