Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kadej

06.03.2018
mgr Agnieszka Kadej
15.03.2018; g. 10:15; s. 145
Tytuł
Kompleksy Cu(II) z analogami alloferonu 1. Trwałość, struktura i aktywność biologiczna
Promotor
prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka; dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Agnieszki_Kadej

Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2018 godzina: 09:05:48