Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Berety

09.04.2018
Mgr Tomasz Bereta
20.04.2018; g.: 13:00; s. 145
Tytuł
Wielordzeniowe kompleksy chiralnych makrocykli typu [2+2] i [3+3]
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Lisowski
Recenzenci
prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka; prof. dr hab. Violetta Patroniak

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Tomasza_Berety

Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018 godzina: 14:12:28