Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Odeszła od nas Profesor Małgorzata Jeżowska-Bojczuk

09.02.2018
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 lutego 2018 r. odeszła od nas
nasza Droga Koleżanka

 
Ś. P.
Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
 
profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego,
kierownik Zespołu Chemii Medycznej
 
 
Cała droga naukowa prof. Małgorzaty Jeżowskiej-Bojczuk była związana z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie w roku 1977 ukończyła studia w Instytucie Chemii. W roku 1982 uzyskała stopień doktora nauk chemicznych, a w roku 1999 – stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 2005. Kierowała Zespołem badawczym Chemii Medycznej oraz Zakładem dydaktycznym Chemii Biologicznej. Była długoletnim kierownikiem studiów doktoranckich na naszym Wydziale.
 
Prof. Jeżowska-Bojczuk była uznanym specjalistą w dziedzinie chemii koordynacyjnej. Prowadziła cenione w środowisku badania nad oddziaływaniami jonów metali z peptydami i kwasami nukleinowymi, oraz cytotoksycznością kompleksów metali. Wypromowała ośmiu doktorów. W roku 2005 otrzymała za swoje zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 
Gosia dała się poznać jako osoba pełna entuzjazmu, radości i zapału do pracy. Zawsze uprzejma, grzeczna, ogromnie życzliwa i starająca się nieść wszystkim pomoc, a jednocześnie bardzo skromna. Była zaangażowana w sprawy nauki i nauczania, z wieloma planami na przyszłość. Pracownicy Wydziału, doktoranci i studenci darzyli Ją ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Zostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca.
 
W osobie prof. Jeżowskiej-Bojczuk straciliśmy dociekliwego badacza, cenionego nauczyciela akademickiego i oddanego przyjaciela. Pamięć o Niej pozostanie na zawsze w naszych sercach.
 
 
Dziekan, Rada Wydziału, Koleżanki i Koledzy
z Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentrazu Grabiszyńskim 13 lutego 2018 r. o godz. 12:OO.
 

Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2018 godzina: 13:36:14