Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Oferta pracy (post-doc) w projekcie MAESTRO

22.07.2016
Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas przedstawia ofertę stażu post-doc w realizacji projektu MAESTRO realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Medyczny

Zadania przewidziane do realizacji przez post-doca obejmują:
  • eksperyment - pomiar prądów jonowych przez błony w tym pomiar dyskretnych prądów płynących przez pojedyncze makromolekuły (tzw. kanały jonowe). Technika patch-clamp. Technika ta jest metodologicznie wdrożona  i wykorzystywana na co dzień (od kandydata nie oczekuje się by ją technicznie "ustawiał")
  • zastosowanie dość podstawowych metod fizyki statystycznej do ilościowego opisu prądów jonowych płynących przez kanały jonowe (opis z zastosowaniem Markowowskich procesów stochastycznych)
  • zastosowanie formalizmu równań różniczkowych liniowych do opisu klasycznej kinetyki reakcji chemicznych
  • w nieco dalszej perspektywie zaangażowanie do symulacji z zastosowaniem dynamiki molekularnej

Wszystkie ww. metody są już wdrożone w zespole realizującym projek i chodziłoby o ich profesjonalne wykorzystanie i ewentualne rozwinięcie w zależności od dalszego postępu projektu.


Zainsteresowane osoby mogą kontaktować się bezpośrednio z oferentem: jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl

Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2016 godzina: 09:02:01