Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Oferta pracy w projektach OPUS

23.05.2016
Dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr przedstawia ofertę stażu post-doc oraz ofertę parcy dla doktoranta  w realizacji projektów OPUS.

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/OPUS2014 - Skondensowane Oligopirole - opis post-doc.pdf

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/OPUS2015 - H-kolpaki - opis post-doc.pdf

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/OPUS2015 - H-kolpaki - opis doktorant.pdf


Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2016 godzina: 06:47:41