Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Oferta stypendialna w ramach projektów OPUS i SONATA

14.12.2015
Zglaszający ofertę:

dr hab. Robert Podgajny
Wydział Chemii UJ, Kraków
ul. Ingardena 3, 30-060
tel. 12 663 22 36, 12 663 20 51, 667 299 963
podgajny@chemia.uj.edu.pl

Materiały:

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/SONATA BIS4 i OPUS 8 RPodgajny - komplet informacji.doc

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Oferta stypendialna OPUS 8 PhD grudzień 2015.pdf

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Oferta stypendialna SONATA BIS 4 PhD grudzień 2015.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2015 godzina: 07:49:05