Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki

27.07.2017
: Zespół Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych zaprasza do współpracy dot. projektowania materiałów hybrydowych na bazie krzemu. Szczegółowe infomacje pod linkiem
http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/John_OPUS_Ogłoszenie stypendium doktoranckie.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2017 godzina: 08:46:16