Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Ogłoszenie o pracy dla absolwentów studiów magisterskich

11.07.2018
Poważna firma technologiczna o profilu farmakologicznym ulokowana w Holandii i Belgii poszukuje pracownika (możliwość stałego zatrudnienia na etacie technologa po półrocznym okresie próbnym) posiadającego umiejętności z zakresu:
 krystalizacji (poziom zaawansowany),
 termograwimetrii: TGA i DSC (w tym cykliczna DSC, ustawianie profili temperaturowych),
 oznaczania czystości metodą HPLC,
 spektrometrii mas (poziom podstawowy),
 krystalografii (dyfraktometria proszków),
 NMR-u (poziom podstawowy),
 UV-Vis (poziom podstawowy).
Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Możliwy początek zatrudnienia od września 2018 r.
Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się mailem na adres prof. Leszka Ciunika.

Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2018 godzina: 12:53:53