Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

W tym roku odbywa się jubileuszowa 60-ta Olimpiada Chemiczna i 38-a Olimpiada Chemiczna w Okręgu Wrocławskim.

06.02.2014
Dziękujemy pracownikom naszego Wydziału, których wielkie zaangażowanie, zdolności i pomysłowość przyczyniły się do znakomitego funkcjonowania tej ważnej imprezy.
Bardzo dziękujemy za wysiłek i poświęcony czas:
prof. Jerzemu Mrozińskiemu
dr hab. Kazimierzowi Orzechowskiemu, prof. UWr
dr hab. Piotrowi Stefanowiczowi
dr Alinie Bieńko
dr Krystynie Chmieleńskiej
inż. Bożenie Kalińskiej
dr Marioli Kuczer
dr Alicji Kluczyk
dr Danucie Mrozińskiej
dr Marcinowu Sobczykowi
dr Ludmile Szterenberg
                                                 DZIEKAN

Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2014 godzina: 14:25:10