Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Pan Wojciech Stawski, student II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018 za wybitne osiągnięcia

19.12.2017
Opiekunami p. W. Stawskiego są dr Karolina Hurej i dr hab. Miłosz Pawlicki.

Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2017 godzina: 07:40:26