Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dnia 8 grudnia 2018 w Oratorium Marianum odbyła się uroczystość promocji doktorów habilitowanych, doktorów, magistrów i licencjatów. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości pracownikom:

12.12.2018
mgr Agnieszce Kalajew
mgr Joannie Molendzie
inż. Grażynie Kluczewskiej
mgr Aleksandrze Kropiowskiej
Wojciechowi Bonerowi
mgr inż. Wojciechowi Muszyńskiemu
Bogdanowi Kaflowi
Andrzejowi Skórce
 
DZIEKAN

Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2018 godzina: 09:12:47