Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Podziękowanie dla dr hab. Piotra Stefanowicza, prof. UWr za wygłoszenie wykładu dla uczniów zaproszonych w ramach współpracy z Zespołem ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej UWr

26.06.2017
Podziękowanie_dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2017 godzina: 11:21:07