Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Powstanie Wrocławskie Centrum Chemii i Biotechnologii

10.01.2012
Z inicjatywy dziekanów Wydziałów Chemii i Biotechnologii UWr, Chemicznego i Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr oraz dyrektorów Instytutów Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych i Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, z udziałem rektorów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej w dniu 9 stycznia 2012 r. w Sali Senatu PWr podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Wrocławskiego Centrum Chemii i Biotechnologii.
 
W trakcie uroczystości zwrócono uwagę, że wrocławskie środowisko chemii i biotechnologii należy do najlepszych w Polsce - wszystkie jednostki posiadają obecnie najwyższą kategorię A, prowadzą badania na bardzo wysokim poziomie naukowym i co najważniejsze, współpracują ze sobą od wielu lat na różnorodnych płaszczyznach: naukowej, wdrożeniowej oraz w zakresie dydaktyki. Obecne porozumienie porządkuje różnorodne inicjatywy toczące się od wielu lat.
W Preambule listu napisano m.in.: Aktualnie obowiązujące uwarunkowania formalno-prawne skłaniają Strony niniejszego Listu Intencyjnego do wspólnych starań o utworzenie struktury odpowiedniej (szczególnie z formalno-prawnego punktu widzenia) do występowania o przyznanie jej w odpowiednim trybie statusu tzw. Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).
 
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10934755,Powstanie_Wroclawskie_Centrum_Chemii_i_Biotechnologii.html
 

Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2012 godzina: 12:21:42