Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Prezentacja analizatora wielkości cząstek Vasco KIN

10.01.2019
p. Karol Jartym 
16.01.2019; g.:10:40; s.:145
Tytuł
Prezentacja analizatora wielkości cząstek Vasco KIN

DZIEKAN

Firma PIK Instruments wraz z firmą Cordouan Technologies ma przyjemność zaprosić państwa na wykład oraz pokaz analizatora wielkości cząstek In situ Vasco KIN o następujących właściwościach :
  • Analizator Vasco KIN jest urządzeniem do pomiaru wielkości cząstek, w którym pomiar opiera się na metodzie dynamicznego rozpraszania światła (DLS).
  • Vasco KIN jest nową generacją analizatorów wielkości nano i mikrocząstek charakteryzujący się możliwością prowadzenia analiz czasowo rozdzielczych w czasie rzeczywistym. Wyposażony jest w głowicę światłowodową umożliwiającą eksperymenty in situ wprost z naczynia reakcyjnego, bez konieczności prowadzania próbki do celi pomiarowej. Jest urządzeniem służącym do pomiarów wielkości nano i mikrocząstek zdyspergowanych w cieczy w funkcji czasu.
  • Dzięki zastosowaniu unikalnych algorytmów analizy danych Vasco KIN umożliwia wyznaczanie kinetycznych charakterystyk rozkładów wielomodalnych bez wiedzy odnośnie liczby maksimów w rozkładzie rzeczywistym.
  • Możliwość pomiaru cząstek w roztworach wodnych oraz polarnych i niepolarnych rozpuszczalników
  • Zakres wielkości cząstek:          0,5 nm – 10 000 nm
  • Zakres stężenia cząstek:            0,0001% - 40%
 
Dla zainteresowanych którzy są ściśle związani z badaniami rozkładu wielkości nanocząstek bądź ich syntezą zapraszamy do zbadania próbek, poniżej znajdują się wytyczne odnośnie preparatyki próbek:
 
  • Cząstki powinny być dobrze zdyspergowane w cieczy, zaleca się aby nanocząstki były zdyspergowane w minimum 5 ml cieczy, w przypadku trudnych do otrzymania bądź drogich cząstek w zależności od próbki będzie możliwość zdyspergowania cząstek w 2 ml cieczy.
  • Dopuszczalny zakres stężenia jest uzależniony od próbki zwykle waha się od 0,0001% - 40%, ważne jest aby roztwór był w miarę „przejrzysty" aby wiązka lasera wpadająca w głąb naczynia nie została całkowicie pochłonięta przez zdyspergowany roztwór.
  • Próbka powinna być homogeniczna oraz czysta od wielkocząsteczkowych zanieczyszczeń gdyż zbytnia agregacja wpływa na poprawność pomiaru w przypadku występowania znacznej agregacji. Zalecamy sonifikacje, centryfugację lub filtracje próbki przed pomiarem.
  • Prosimy o dostarczanie próbek w przeźroczystych fiolkach, zlewkach, probówkach lub innych wyrobach szklanych 

Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2019 godzina: 09:20:26