Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 stycznia 2013r. zmarł nasz Kolega, prof. Hubert Kołodziej, zasłużony pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego

17.01.2013

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 19 stycznia 2013 roku na wrocławskim cmentarzu przy ul. Bardzkiej. Poprzedzi go msza żałobna, która rozpocznie się o godz. 10.00 w kaplicy cmentarnej.

 
Ś. P.
Prof. dr hab. HUBERT KOŁODZIEJ
 
 
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Technologii Chemicznej i Zespołu Dielektryków, zastępca Dyrektora Instytutu Chemii , Prodziekan Wydziału Chemii.
Całą swoją karierę naukową związał z naszym Uniwersytetem, gdzie przeszedł kolejne szczeble awansu naukowego.
Uznany uczony, ceniony w kraju i za granicą, specjalista w dziedzinie chemii fizycznej. Wybitny wynalazca.
Wielokrotny laureat nagród Ministra i Rektora, odznaczony min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi.
Ceniony nauczyciel, ciepło i z sympatią wspominany przez wszystkich.
Z odejściem Pana Profesora ponieśliśmy niepowetowaną stratę.
 
 
                                                                              Dziekan, Koleżanki i Koledzy
                                                                             z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2013 godzina: 09:51:06