Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Prof. Oskar L. Malta - visiting professor w ramach projektu "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki"

12.05.2015
wygłosi cykl wykładów w ramach projektu ""Akademia rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Prof. Oscar L. Malta pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Recife w Brazylii. W latach 2001-2009 był Krajowym Koordynatorem programu “The Molecular and Interfaces Nanotechnology Research Network” (RENAMI, 2001-2009). Od 2009 r. jest Krajowym Koordynatorem The Institute for Science and Technology: Nanotechnology for Integrated Markers (INAMI, 2009 -), jest członkiem Brazylijskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze to spektroskopia jonów lantanowców, chemia nieorganiczna, chemia teoretyczna, materiały nanostrukturalne.

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/OPIS_Wyklady_profOMalta.doc

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Plan of lectures_poprawiony.doc

 
 

Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 godzina: 07:09:06