Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Profesor Henryk Kozłowski został członkiem korenspondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Serdecznie gratulujemy

22.11.2018
http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Folder(2018-11-21)0002.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018 godzina: 10:07:19