Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Stanowisko profesora UWr. - Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenie procesu mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UWr

14.02.2017
opis procedury  PDF
szczegółowy tryb  PDF

Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2017 godzina: 09:28:24