Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

01.04.2016

Rusza szestnasta edycja programu stypendialnego L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet-naukowców. W tym roku o granty mogą ubiegać się także studentki na etapie pracy magisterskiej.

Program stypendialny Dla Kobiet i Nauki organizowany jest w Polsce już od 16 lat, dzięki współpracy L'Oréal Polska, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdego roku 5 utalentowanych kobiet naukowców – doktorantek i habilitantek uzyskuje wsparcie finansowe na dalsze badania oraz możliwość ich rozpromowania. Nagrodę przyznaje jury składające się z 16 wybitnych osobistości naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze z całej Polski, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Od 2016 roku do grona wyróżnionych dołączą także studentki. Nowa kategoria ma na celu zachęcenie młodych kobiet już na etapie studiów do podejmowania prac badawczych i kontynuowania ich na dalszych etapach edukacji, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki.

Okazją dla studentek do zapoznania się z programem Dla Kobiet i Nauki będą specjalne spotkania z organizatorem oraz dotychczasowymi laureatkami.

6 kwietnia odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie będzie mieć miejsce w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot Curie 14 o godzinie 11:30 (sala nr II cd).

Weźmie w nim udział laureatka programu, mgr Natalia Małek, która opowie o korzyściach dla jej działalności badawczej, wynikających z udziału w programie. Spotkanie ma charakter otwarty, jego uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z zaproszonym gościem i uzyskać bardziej szczegółowe informacje o programie i zasadach zgłoszeń. 

Więcej informacji o programie na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl oraz na stronie wydarzenia facebooku


Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2016 godzina: 13:37:31