Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

EiT+

06.07.2011
BioMed - Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne
  • Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali (kierownik prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik)
  • Biodegradowalne polimery dla wytwarzania leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce (kierownik prof. dr hab. Piotr Sobota)
  • Modulacja aktywności katalitycznej RNA. Rybozymy HDV jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory (kierownik prof. dr hab. M. Jeżowska-Bojczuk)

NanoMat - Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach
  • Detektory i konwertery promieniowania elektromagnetycznego dla cyfrowej diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczania dokumentów i banknotów (kierownik prof. dr hab. Eugieniusz Zych)

Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2011 godzina: 19:52:42