Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Projekty komercjalizacyjne

05.09.2014
Uniwersytet Wrocławski realizuje projekt pt.: Opracowanie strategii komercjalizacji w skali globalnej dla technologii Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez kompleksowe analizy rynkowo-biznesowe, zabezpieczenie prawne praw własności intelektualnych jak i pełne przygotowanie dokumentacji inwestorskiej dla komercjalizacji tych technologii”.

Przedmiotem działań projektu jest:
  • wykonanie badań globalnego potencjału rynkowego dla zaoferowania do sprzedaży patentów lub licencji na potencjalne, produkty jakie mogą powstać w oparciu o technologie Uniwersytetu Wrocławskiego
  • przygotowanie wniosków oraz zgłoszeń ochrony patentowej wybranych rozwiązań i produktów rynkowych w kraju i za granicą
  • doradztwo prawne w zakresie własności przemysłowej
Wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych Wydziału Chemii i Biotechnologii UWr zapraszamy do skorzystania z możliwości współpracy w w/w obszarze.


Kontakt:

Kierownik projektu
Dr hab. Sławomir Szafert
e-mail: slawomir.szafert@chem.uni.wroc.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2014 godzina: 09:57:40