Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki

23.05.2016
Mgr Agnieszka Mastalarz
7.06.2016; g.: 13:15; s. 145
Tytuł
Synteza nowych związków koordynacyjnych platyny(II) z nitroazolami oraz ocena ich aktywności antyproliferacyjnej i podatności na bioredukcję
Promotor
Dr hab. janina Kuduk-Jaworska
Recenzenci
Dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK; Dr hab. Ewa Matczak-Jon, prof. PWr

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Agnieszki_Mastalarz

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2016 godzina: 06:11:35