Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Alicji Wolny

30.09.2016
Mgr Alicja Wolny
26.09.2016; g.: 10:15; s. 145
Tytuł
Zastosowanie metod dielektrycznych do wykrywania tkanek nowotworowych
Promotor
Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Zbigniew Czapla; Dr hab. Andrzej Teisseyre

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Alicji_Wolny

Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2016 godzina: 07:01:05