Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominika Bykowskiego

09.03.2016
Mgr Dominik Bykowski
17.03.2016; g.: 11:00; sala 145
Tytuł
Badania reakcji alkoholizy poli(L-laktydu) i L-laktydu katalizowanych alkoholanami metali
Promotor
Prof. dr hab. Piotr Sobota
Recenzenci
Prof. dr hab. Janusz Lewiński; Dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2016 godzina: 08:52:04