Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Silarskiej

29.09.2016
mgr Ewelina Silarska
11.10.2016; g.: 12:15; s. 145
Tytuł
Reakcje arylacji olefin katalizowane kompleksami palladu(II)
Promotor
Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Recenzenci
Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski; Prof. dr hab. Grażyna Stochel

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Eweliny_Silarskiej

Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2016 godzina: 07:52:39