Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza Wołoszyna

30.09.2016
Mgr Łukasz Wołoszyn
26.09.2016; g. 14:00; s. 145
Tytuł
Sole kwasu triftluorometanosulfonowego z wybranymi aminokwasami. Właściwości strukturalne, spektroskopowe i termiczne.
Promotor
Dr hab. Maria Ilczyszyn
Recenzenci
Dr hab. Piotr Barczyński, prof. UAM; Dr hab. Marek Drozd

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Lukasza_Woloszyna

Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2016 godzina: 07:01:27