Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Węcławik

30.09.2016
Mgr Magdalena Węcławik
26.09.2016; g.: 12:00; s. I BB
Tytuł
Struktura i właściwości dynamiczne prostych i złożonych połączeń jodkowych, bazujących na aminach heterocyklicznych
Promotor
Prof. dr hab. Ryszard Jakubas
Recenzenci
Prof. dr hab. Zbigniew Czapla; Prof. dr hab. Bogusław Mróz

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Magdaleny_Weclawik

Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2016 godzina: 07:01:20