Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mariny Laine

30.09.2016
Mgr Marina Laine
(z d. Lopatkova)
26.04.2016; g.:12:30; s. 145
Tytuł
Badania teoretyczne i eksperymentalne właściwości spektroskopowych barwników fluoroscencyjnych typu BODIPY
Promotor
Dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Andrzej Sporzyński; Dr hab. Sławomir Berski; prof. UWr

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Mariny_Laine

Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2016 godzina: 07:01:10