Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Podgórskiej

22.09.2016
Mgr Marta Podgórska
(z d. Bałtrukiewicz)
30.09.2016; g.: 12:30; s. 145
Tytuł
Synteza i charakterystyka biomimetycznych materiałów kompozytowych dla zastosowań w inżynierii tkankowej kości
Promotor
Prof. dr hab. Piotr Sobota
Recenzenci
Prof. dr hab. Antoni Pietrzykowski; Prof. dr hab. Kazimiera A. Wilk

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Marty_Podgorskiej

Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2016 godzina: 12:19:39