Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Komarnickiej

30.09.2016
Mgr Urszula Komarnicka
23.09.2016; g.: 12:00; s. 145
Tytuł
Nowe kompleksy miedzi(I) z diiminami i fosfinową pochodną sparfloksacyny: właściwości fizykochemiczne i biologiczne
Promotor
Dr hab. Radosław Starosta
Recenzenci
Prof. dr hab. Wojciech Bal; Dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Urszuli_Komarnickiej

Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2016 godzina: 07:01:17