Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Arendt-Pindel

04.10.2017
Mgr Agata Arendt-Pindel
12.10.2017 r.; godz. 12:15, s. 145
Tytuł
Funkcjonalizowane poliyny: synteza, charakterystyka i zastosowania
Promotor
Dr hab. Sławomir Szafert, prof. UWr
Recenzenci
Dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn; Dr hab. Michał Barbasiewicz

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Agaty_Arendt-Pindel

Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2017 godzina: 12:17:16