Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Szebesczyk

12.06.2015
Mgr Agnieszka Szebesczyk
23.06.2015; godz.: 8:30; sala 145
Tytuł
Właściwości koordynacyjne hydroksamowych analogów ferrichromu
Promotor
prof. dr hab. Henryk Kozłowski
Recenzenci
Prof. dr hab. Małgorzata Barańska; Prof. dr hab. Justyn Ochocki

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Agnieszki_Szebesczyk

Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 godzina: 10:32:22