Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Gerus

14.06.2017
Mgr Aleksandra Gerus
28.06.2017 r.; godz. 12:00, s. 145
Tytuł
Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne
Promotor
Prof. dr hab. Jerzy Lisowski
Recenzenci
Prof. dr hab. Violetta Patroniak; prof. dr hab. inż. Jacek Skarżewski

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Aleksandry_Gerus

Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2017 godzina: 12:57:16