Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Hecel

11.09.2017
mgr Aleksandra Hecel
22.09.2017 r.; godz. 11:15; s. 145
Tytuł
Wpływ struktury amyloidogennego fragmentu ludzkiego i ptasiego białka prionowego na jego oddziaływanie z jonami Cu+ i Cu2+
Promotor
Prof. dr hab. Henryk Kozłowski
Recenzenci
Prof. dr hab. Grażyna Stochel; Dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Aleksandry_Hecel

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2017 godzina: 11:38:38