Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anety Idec

14.06.2018
mgr Aneta Idec
26 czerwca 2018; g.:11:00; s.145
Tytuł
p-Benziporfiryna jako ligand makrocykliczny w chemii metaloorganicznej rutenu i rodu.
Promotor
prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Recenzenci
prof. dr hab. Grażyna Stochel;, dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Aneta_Idec

Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 godzina: 09:41:50