Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Kwiecień

29.09.2015
mgr Anna Kwiecień
6.10.2015; g.: 9:30; s. 145
Tytuł
Synteza, struktura i właściwości hemiaminali zawierających pierścień N-heterocykliczny
Promotor
Prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik
Recenzenci
Prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk; Dr hab. Piotr Stefanowicz

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Anny_Kwiecien

Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2015 godzina: 07:05:24