Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Damiana Myśliwca

10.02.2016
Mgr Damian Myśliwiec
23.02.2016; g.: 11:00; sala 145
Tytuł
Synteza naprężonych układów -elektronowych zawierających podjednostki karbazolowe
Promotor
Dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Daniel Gryko; Prof. dr hab. Jacek Młynarski

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Damiana_Mysliwca

Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2016 godzina: 10:18:05