Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Damiana Szymańskiego

26.10.2018
mgr Damian Szymański
6 listopada 2018; g.: 12:00; s. 145
Tytuł
Dynamika i mechanizmy relaksacji stanów wzbudzonych jonów lantanowców (3+) w mikrokrystalicznym Y2Te4O11
Promotor
dr hab. Marcin Sobczyk
Recenzenci
dr hab. Joanna Pisarska, prof. UŚ; dr hab. Piotr Solarz

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Damian_Szymanski


Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr do dnia obrony.Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2018 godzina: 11:27:50