Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dawida Jędrzkiewicza

14.06.2017
Mgr Dawid Jędrzkiewicz
27.06.2017 r.; godz. 11:00; s. 145
Tytuł
Aminofenolanowe i aminonaftolanowe kompleksy cynku w reakcjach polimeryzacji laktydu
Promotor
Dr hab. Jolanta Ejfler
Recenzenci
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk; prof. dr hab. Cezary Pietraszuk

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Dawida_Jedrzkiewicza

Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2017 godzina: 12:48:57