Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Gońki

24.02.2017
mgr Elżbieta Gońka
7.03.2017 r., godz. 10:30, s. 145
Tytuł
Peryferyjnie modyfikowane azakoroneny: synteza, reaktywność i właściwości
Promotor
Dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Piotr Bałczewski; Dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO PAN

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Elzbiety_Gonki


Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2017 godzina: 09:40:57