Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Kasprzyckiej

11.06.2018
mgr Ewa Kasprzycka
20 czerwca 2018; g.:12:00; s.145
Tytuł
Kompleksy lantanowców z sulfonyloamidofosforanami jako konwertery promieniowania elektromagnetycznego – synteza, struktura i spektroskopia
Promotor
Dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska
Recenzenci
Dr hab. Artur Bednarkiewicz; Dr hab. Zbigniew Hnatejko, prof. UAM

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Ewa_Kasprzycka

Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2018 godzina: 09:18:52