Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Kober

11.12.2015
mgr Ewa Kober
22.12.2015; g. 10:15; sala 145
Tytuł
Kompleksy litu, magnezu, cynku i wanadu z ligandami diaminobisfenolanowymi – synteza, badania fizykochemiczne i reaktywność
Promotor
Dr hab. Zofia Janas, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Antoni Pietrzykowski; Prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Ewy_Kober

Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015 godzina: 10:54:57