Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Grabskiej

19.06.2015
Mgr Justyna Grabska
1.07.2015; godz.: 11:00; sala 145
Tytuł
Analiza wysokoczęstościowych własności dielektrycznych układów ze słabym wiązaniem wodorowym
Promotor
prof. dr Jerzy P. Hawranek
Recenzenci
Prof. dr hab. Jerzy Hanuza; Prof. dr hab. Zofia Mielke

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Justyny_Grabskiej

Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2015 godzina: 06:48:27